Klasser

Velkommen til oss på Aspmyra

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Klasse B

Før du begynner med den praktiske opplæringen må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Etter dette står du fritt til å begynne opplæringen. Du bør også ta den teoretiske prøven så tidlig som mulig, og det kan gjøres 6 mnd før du fyller 18 år. Opplæringen gjennomføres i trinn:

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Her skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. F.eks igangsetting - stans, speilbruk, giring, valg av gir osv. Når du er på et godt teknisk nivå og mestrer å flytte oppmerksomheten fra teknisk bilkjøring til det trafikale er det obligatorisk med en trinnvurdering trinn 2. Denne timen er for at du som elev skal ha en selvevaluering og finne ut sammen med trafikklæreren om målene for trinn 2 er nådd. Hvis du fyller de kravene som er i trinn 2 kan du gå opp til neste nivå - trinn 3.

Trinn 3

På trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig. Mot slutten er sikkerhetskurs på bane og trinnvurdering trinn 3 obligatorisk. Det er ikke fastsatt et minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i skjema for trinn 3.

Trinn 4

Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Målet er at du skal ta selvstendige valg ved kjøring på trinn 4. Trinnet består av:

  • Innledende risikoteori der elever møtes i klasserom og drøfter bilkjøringens risiko.
  • Kjørekompetanse på landevei og forbikjøringssituasjoner består av en lengre praktisk øving der eleven skal være selvstendig og kjøre med så lav risiko som mulig.
  • Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø består blant annet av å planlegge en kjørerute. Her får eleven tid til å planlegge før kjøring og bruke hjelpemidler som kart/internett osv.
  • Refleksjon og oppsummering består av en teorisekvens der elevene skal utveksle erfaringer med medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og vurdere egen kjørekompetanse.

Førerprøve

Du må bestå den teoretiske prøven før trafikkskolen kan bestille praktisk førerprøve til deg. Våre førerprøver foregår ved Bodø Trafikkstasjon. Møt ved trafikkstasjonen dersom ikke annet er avtalt (møt i god tid). Husk å ha med gyldig legitimasjon og penger til førerprøven, evt brilleseddel. Førerprøven varer inntil 75 minutter og inneholder spørsmål om sikkerhetskontroll og praktisk kjøring. Du får svar rett etter prøven om den er bestått / ikke bestått.

Sensor vurderer om du kjører på en måte som:

- Er trafikksikker

- Gir god samhandling

- Fører til god trafikkavvikling

- Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- Er i samsvar med gjeldene regelverk

For å lese mer om førerprøven Trykk her

For å lese mer om øvelselskjøring Trykk her


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Førerprøve

2 000 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

860 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

860 kr

Kjøretime (45 min)

860 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på veg

10 320 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr

6 610 kr

Informasjon om priser


Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

26. august / Kolstad trafikkskole AS, Fridtjof Nansens vei 5, 8003 Bodø / 1 900,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

9. september / Kolstad trafikkskole AS, Fridtjof Nansens vei 5, 8003 Bodø / 1 900,00

Ta kontakt

Messenger

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Kolstad trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer